Bez telefonu

Wolne od telefonów

Wyjazdy Gioko to strefa wolna od komórek! Chcemy, aby dzieciaki w pełni wykorzystały czas spędzony na wyjeździe, bez twarzy wlepionych w telefony. Dlatego każdy uczestnik będzie miał dostęp do swojej komórki jedynie przez 45 minut podczas poobiedniej siesty.

Czas wolny bez telefonu nie musi być nudny! Dzieciaki zbierają specjalne odznaki za wyzwania.

Zasady podczas wyjazdu

Postawiliśmy sobie za cel pokazanie dzieciom i młodzieży, że zdrowy i sportowy tryb życia jest co najmniej tak samo interesujący jak cyfrowy, w który coraz bardziej się zanurzają. Wychowawcy w pierwszym dniu wyjazdu zbierają telefony od wszystkich uczestników i przechowują w bezpiecznym miejscu. Dzieciaki mają dostęp do swoich komórek codziennie przez 45 minut od godziny 13:30.

W sprawach pilnych poza wyznaczonymi godzinami rodzice mogą się kontaktować z Wychowawcami lub Kierownikiem.

Karta odznak

Uczestnicy otrzymują karty odznak i przez cały obóz mogą zdobyć 5 wyróżnień za wykonanie specjalnych zadań. Na dzieciaki, które zbiorą wszystkie odznaki, czeka na koniec wyjazdu nagroda!

Przykładowo: aby zdobyć odznakę atlety, trzeba uczestniczyć we wszystkich porannych rozruchach. Aby uzyskać przypinkę ogarniacza, należy pomóc Wychowawcy. 

ATLETA

OGARNIACZ

ZIOMECZEK

WIESZCZ

TOP MODEL